Flow Akademie

Jak žít bohatý život

 

Jak žít bohatý život?

Být opravdu bohatý, neznamená vlastnit velký majetek. I lidé s velikým majetkem se mohou stát otroky, pokud musí svůj čas a svá přání podřizovat jen potřebám svého majetku. Tak přestanou žít vlastní život podle své vůle. Prakticky o svůj život přijdou.

Opravdu bohatý člověk je na prvém místě svobodný. To znamená, že si může žít podle svých představ, podle vlastních přání a žití mu přináší očekávané vzrušení i uspokojení, bez omezování druhých. Nemusí se proti své vůli podřizovat někomu, kdo nad jeho životem má moc. Ale též nikoho neznásilňuje. „Žij a nech žít!“ Nikdo, nemůže mít moc nad mým životem, jen ten, komu ji dám.

Opravdové bohatství spočívá v umění žít čistě svůj život podle svých představ a svých nároků. Tedy, žít bohatý život.

Před osmnácti lety jsem cítil potřebu zajistit lépe svoji šestičlennou rodinu. Měl jsem představu rodiny žijící ve vlastním domě v zeleni, kde se děti mohou všestranně rozvíjet a zažívat dobrý pocit z drobných úspěchů, v zázemí milující rodiny. To obnášelo výuku hry na hudební nástroje, koncerty a divadelní představení, výuku jazyků a zahraniční pobyty, sportovní klání i na mezinárodní úrovni, zimní pobyty na horách a letní na horách a u moře, aktivní činnost ve skautingu… Jako jediný živitel rodiny jsem většinu času pracoval, abych vydělal dost peněz, což jsem považoval za svůj hlavní úkol. To mne ale vzdalovalo od života mé rodiny, pro kterou jsem to dělal. Měl jsem na výběr: Buď vydělávat hodně peněz a nemít čas, nebo mít dostatek času, ale nemít peníze. Já ale chtěl žít bohatý život se svojí rodinou. Tato snaha o vyvážený život s ohledem na své tužby a své možnosti mě přivedla k řadě velmi dobrých a praktických poznatků, které dokáží z chaotického světa, ve kterém žijeme, vytěžit harmonický, bohatý život v láskyplném prostředí. Tyto poznatky, spolu s osobním postojem, správným přístupem, efektivní komunikací a finanční gramotností, bych nechal zařadit do výukových osnov základních škol. V jejich osnovách ale stále chybí. Proto se prostřednictvím Flow Akademie snažíme tyto dovednosti zpřístupnit alespoň těm, kdo chtějí prožít bohatý a šťastný život a nečekají na to, až jim někdo něco milostivě dá. Protože, pokud si nebudou rozhodovat sami o sobě, rozhodne o jejich životě někdo jiný. A „spojí-li se talent s potřebou, zrodí se Tvé povolání“. To už hlásal Sokrates.

Flow (proudit, splývat, plynout, klouzat) říkají jachtaři stavu, kdy jachta doslova letí po hladině, jako by voda už nekladla žádný odpor. Vše je v rovnováze. Bohužel, tento stav bývá jen krátkodobý, ale zážitek z takové plavby je tak úžasný, že po jeho opakování každý jachtař neustále touží.

Tento stav štěstí může zažívat každý, i v jiných oblastech života, bez ohledu na jeho profesi nebo postavení. Při sladění niterného přání s rozumem a odhodláním, se nám začne neskutečně dařit. Překážky, které musíme překonat, přijímáme jako výzvy a jejich řešení vnímáme jako vítězná tažení a průběžně zažíváme pocity radosti a štěstí. Nejlepší okamžiky obvykle bývají ty, kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to. Optimální prožitek je tedy něco, o co se sami přičiňujeme.Plynutí je stav, při němž dochází k dokonalému zapojení emocí do služeb určité aktivity nebo učení. Emoce v tomto stavu nejsou jen obsaženy a ventilovány, ale jsou současně konstruktivní, plné energie a úzce spojené s činností. Stav plynutí vzniká jedině tehdy, když určitá aktivita plně zaměstnává všechny schopnosti člověka. Pokud je činnost příliš jednoduchá, nudíme se. Je-li naopak náročná, vzbuzuje v nás spíše úzkost. Stav proudění vzniká někde v oblasti mezi nudou a úzkostí.

Tento stav je velmi návykový a ti, kdo jej zažívají, se na něm stanou závislými. Lidově se tomu říká, že umějí žít. Žijí naplno. A to je posláním Flow Akademie.

Doba, ve které žijeme, se mimo jiné vyznačuje rychlým ekonomickým růstem a rychlým nárůstem nových možností a příležitostí. Správné vyladění finančních záležitostí pomůže uvolnit ekonomické napětí rodiny, vylepšit vzájemné vztahy mezi partnery a otevřít bránu pasivního příjmu, který následně umožní žít mnohem plnější život dle vlastního přání. Přiblížím to na své polední příhodě: „Miloš si přisedl ke stolu, u kterého jsem obědval. Již několik let jsme se neviděli. Vyprávěl mi o novém domě, co staví 15 km za městem. Tedy již skoro stojí, ale do kolaudace potřebuje ještě půl milionu. Díky úvěru ze stavebního spoření a několika spotřebitelských úvěrů postavil, co se dalo a teď všechny vydělané peníze požírají splátky a nikdo nechce další peníze půjčit. Odpoledne jsme se sešli v kanceláři a společně jsme vytvořili jednu hypotéku, se kterou splatil všechny půjčky, co ho vysávaly, a navíc získal i potřebný půl milionu. To vše za třetinovou splátku předchozích půjček. Tuto splátku mu ale dnes dává nájemník jeho bytu, ze kterého se již přestěhoval do krásného nového domu, odkud pozoruje stádo koní prohánějících se na pastvinách před domem.

První konzultace je vždy v duchu uvolněného rozhovoru. Jde o to se poznat, zjistit všechny okolnosti související s řešenou potřebou a jejich návaznosti na další potřeby a možnosti. Poté můžeme přistoupit k tvorbě konceptu, který zohledňuje zjištěné skutečnosti a zahrnuje mnohem širší platformu, než je dílčí potřeba. Z toho přirozeně vzniká dlouhodobá spolupráce, která se časem změní v přátelství. Díky velmi široké přátelské základně partnerů přesahující hranice jednotlivých států i standartních vztahů, nacházíme při otevřené vzájemné spolupráci zcela neotřelá řešení, a to ve všech rovinách vyrovnaného života. Například mnozí naši partneři nechávají vydělávat své peníze s jistotou hypoték, ale s úrokem až dvacet krát převyšující inflaci. Složité zdravotní nebo psychické potíže mají dle vědeckého průzkumu z velké části svůj původ ve stresu, negativních představách, nezdravých názorech, nebo destruktivních buněčných vzpomínkách. Pokud člověk onemocní, ztrácí moc si pomoci. Onemocnět, nebo uvíznout v dluhové pasti není ostuda. Je potřeba v obou případech vyhledat odbornou pomoc. A to co nejdřív. Paní Eva přišla na doporučení své známé, která je našim spokojeným klientem. Takřka už ztratila naději. Dluhy ji zavalily po rozvodu, nadělali je s bývalým manželem. Neměla příjem, protože byla na mateřské s dalším dítětem. Při opakovaném pokusu si pomoci, zažila jen další odmítnutí a ponížení. Ráda by dopřála svým dětem alespoň část věcí, které jejich vrstevníci považují za samozřejmé. Na základě zmocnění jsme společně dosáhli schválení oddlužení, dluhy přestaly narůstat o penále a sankční poplatky, a dlužná částka, která musela být splacena, se z milionu snížila na 400 000,- Kč, splatných v průběhu příštích pěti let. Podělím se o jednu esemesku: „Dívám se do nikam, uvěřit nejde mi. Štěstím se zalykám, už nepláču pod zemí! Jak vděk dát najevo, slova má nestačí, vesmír mi poslal Vás, rázem je po pláči. Stále budu pamatovat, co vše jste pro mne udělal. To dobro dobrem oplatím, slibuju vesmíru, sobě a Vám.“ Takováto sdělení mám nejraději a vždy je nějaký čas nosím při sobě. Utvrzují mě v tom, že má práce má smysl a je užitečná. Flow Akademie je ve své podstatě širokým klubem pro partnery, kterým není lhostejný vlastní osud a navíc mají zájem i o lidi kolem sebe. Díky vzájemné konkrétní pomoci tak vytváříme mnohem kvalitnější vlastní život i životní podmínky ve svém okolí. Své zkušenosti a doporučení si vzájemně předáváme a tím naše společná činnost dosahuje vysoké úrovně. Zdesetinásobení aktivního příjmu partnera, během jednoho roku, není výjimkou. Řada partnerů opustila svá zaměstnání a věnují se činnosti, při které dosahují stavu Flow. Čím Flow Akademie obohatí Vás, musíme nejprve zjistit a poté i vyzkoušet. Každý jsme jiný, tedy originál. A svoji originalitu musíme objevit a ve svém životě řádně uplatnit. Ve Flow Akademii není poražených, ale jen vítězů. Otázkou jen zůstává, kdy se sejdeme.

FLOW AKADEMIE © 2017 - All Rights Reserved ...Make Money Online